Sök efter:

Avtalsförhandlingarna 2016 avslutade

SULF har genom Saco-S sedan 2010 ett tillsvidareavtal för löner och allmänna anställningsvillkor. Det gör att vi inte har någon regelrätt avtalsrörelse tillsammans med övriga parter. Saco-S  avtal utvärderas och utvecklas istället kontinuerligt. Övriga förhandlingsorganisationer har dock tidsbegränsade avtal som löpte ut den 30 september 2016. Med anledning av detta har förhandlingar skett även med Saco-S.

Nyhet

– Vi är väldigt glada över att arbetsmiljöfrågorna får ett stort utrymme under de kommande åren och för den stora satsning som nu görs inom detta för SULF prioriterade område. En viktig del av detta arbete kommer vara att även lyfta fram goda exempel, friskfaktorer, som leder till en god arbetsmiljö och ett välbefinnande i arbetslivet säger Robert Andersson, förhandlingschef på SULF

Arbetsmiljö
Parterna är överens en satsning på ett partsgemensamt arbetsmiljöarbete i syfte att minska sjuktalen och förbättra arbetsmiljön 

Löneavtalet RALS-T
Inga nyheter i RALS-T, däremot är Saco-S och Arbetsgivarverket sedan tidigare överens om att fortsätta diskutera ett antal frågor.

Villkorsavtal-T
Inför årets förhandlingar hade Arbetsgivarverket yrkat på en rad försämringar av anställningsvillkoren för statligt anställda, däribland universitetslärare, forskare och doktorander. Dessa försämringar har vi sagt nej till. Däremot är vi överens om följande satsningar och justeringar av avtalen:

  • en kartläggning av hur en särskild bestämmelse om visstidsanställning i anställningsförordningen brukas av de statliga arbetsgivarna
  • höjd semesterlönegaranti (den lägsta lön som utbetalas per semesterdag). Från och med den 1 januari 2017 höjs den till 1 366 kronor per dag något som kommer gagna alla medlemmar, inte minst doktorander, som har en månadslön understigande 26 837 kronor.

Läs mer på här.

Fler nyheter