Sök efter:

Avtalsförhandlingarna: Arbetsgivarverket vill ändra arbetstidsavtal

Nyhet
Bild på väckarklocka med gul bakgrund

Arbetsgivarverket har i årets statliga avtalsförhandlingar yrkat på att arbetstidsbestämmelserna för lärare och doktorander ska utmönstras. Men enligt SULF:s uppfattning kan undervisning och forskning inte utföras inom en fast tidsram, till exempel åtta till fem. Arbetstidsavtalet för lärare och doktorander bygger därför istället på årsarbetstid. Det ger ett mycket stort utrymme för att över ett helt år förlägga arbetstiden utifrån de behov som finns i verksamheten. Konstruktionen i arbetstidsavtalet ger därför utrymme för en anpassning till att det ofta finns arbetstoppar under delar av året och det ger också möjlighet att över en period som kan vara längre än ett år fördela ut de olika arbetsuppgifter som en lärare behöver utföra såsom undervisning, forskning och kompetensutveckling.

Allt bygger på de lokala arbetstidsavtal som finns på lärosätena och en överenskommelse mellan läraren och arbetsgivaren om bland annat vilka arbetsuppgifter som ska ingå på kort och lång sikt.  Den omställning till digital undervisning som under året har krävts har visat att arbetstidsavtalet inte utgör ett hinder för att lösa oväntade och snabba förändringar i verksamheten. SULF:s medlemmar har gjort fantastiska insatser och det gäller även de forskare som har ställt upp för att möta pandemin genom att se till att vi lär oss mer om sjukdomen och om hur den kan förebyggas och behandlas.

Mer information finns på Arbetsgivarverkets webbplats.

Fler nyheter