Sök efter:

Avtalsförhandlingarna inom det statliga avtalsområdet är avslutade

Nyhet

Förhandlingarna om förändringar i de centrala kollektivavtalen och om fortsatt partsgemensamt arbete mellan Saco-S, där SULF ingår, och Arbetsgivarverket har avslutats.

Denna gång var två specifika högskolefrågor uppe på agendan vilket är ovanligt. Det handlar dels om vårt yrkande om en översyn av postdoktoravtalet och dels om Arbetsgivarverkets yrkande om en utmönstring av det centrala arbetstidsavtalet för lärare och doktorander.

- Det är en bra överenskommelse eftersom vi fått gehör för vårt yrkande om översyn av postdoktoravtalet och avstyrt yrkandet om att upphäva arbetstidsbestämmelserna för lärare och andra försämringar av villkoren, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson. Vi har även kommit överens om viktiga arbeten om pensioner och frågor som rör omställning och visstidsanställningar.

Postdoktoravtalet utvärderas under våren

När det gäller postdoktoravtalet kommer vi att genomföra en förhandling under våren 2021 i syfte att se över avtalet utifrån de förutsättningar som nu gäller tolv år efter att det tecknades samt utifrån de erfarenheter vi har om dess tillämpning. Om vi når en överenskommelse är det vår förhoppning att förändringarna ska kunna träda i kraft under nästa år.

Arbetstidsavtalet ses över 2022

Vad gäller arbetstidsavtalet så kommer vi att genomföra ett partsgemensamt arbete kring bestämmelserna i avtalet med start 2022. Överenskommelsen innehåller i övrigt ingen särskild inriktning för arbetet eller att någon av parterna har förbundit sig till någon förändring av avtalet. Nuvarande bestämmelser kom till i slutet av 90-talet så även här kan det finnas anledning att fundera över om det finns anledning att se över det utifrån nuvarande förutsättningar. Samtidigt regleras arbetstidsfrågorna i stor utsträckning i lokala avtal.

Anställningsvillkor ska dokumenteras skriftligt

Utöver detta har Saco-S och Arbetsgivarverket bland annat enats om vissa förändringar i avtalen vad gäller allmänna villkor (Villkorsavtal-T) och vad gäller omställning. Här kan nämnas att de försämringar av villkoren som arbetsgivarsidan yrkat på vad gäller olika ersättningar vid till exempel föräldraledighet och vid läkarbesök inte blir verklighet. En framgång för SULF.

Förändringarna av de allmänna villkoren innebär att det införs en ordningsregel om att arbetsgivare och den som ska anställas ska diskutera villkoren i en kommande anställning innan man träffar en överenskommelse och att detta i normalfallet ska dokumenteras skriftligt.

Semesterlönegarantin höjs. Det den lägsta lön man får när man har semester höjs. Under 2021 rör det medlemmar som har en lön som understiger 29 135 kronor per månad.  Det gynnar framför allt doktorander.

Löneavtalet ska förtydligas

Vi har också enats om ett fortsatt utvecklingsarbete vad gäller löneavtalet RALS-T och kring enskilda överenskommelser med start hösten 2020. Vi ska här gå igenom texterna och se hur vi kan förtydliga det långsiktiga perspektivet i avtalet samt dess särart som tillsvidareavtal. Vad gäller enskilda överenskommelser ska vi dels undersöka hur dess användning kan öka och dels diskutera om vi kan öppna för fler typer av enskilda överenskommelser.

Vidare har vi kommit överens om partsgemensamt arbete om pensionsfrågor i syfte att försöka få till bättre tjänstepension och stärka ett längre arbetsliv, frågor som är relaterade till förväntade kommande ändringar av LAS samt om ett arbete med arbetsmiljöfrågor. Vi ska också fortsätta arbeta med stöd till lokala parter genom Partsrådet vad gäller lönebildning, samverkan och arbetsmiljö samt kring hållbart arbetsliv.

Avslutningsvis kan nämnas att vi även enats om att under 2021 slutföra arbetet om villkor vid internationell tjänstgöring. Detta är en fråga som också i stor utsträckning berör högskolan då frågor om det går att anställa personer som arbetar på distans från utlandet och vilka villkor som i så fall gäller ofta uppkommer inom sektorn.

Mer information

Läs mer på Saco-S webbplats.

Fler nyheter