info

Medlemsrådgivningens telefontider vecka 11 och 12: måndag 9.00-11.30, onsdag 12.30-15.00 och fredag 9.00-11.30. Snabbaste sättet att kontakta oss är via mejl, radgivning@sulf.se.

SULF.se / Nyhetsarkiv / Nyhet /Avtalsrörelsen 2017 har startat

Avtalsrörelsen 2017 har startat

Idag, den 22 augusti, inleddes avtalsförhandlingarna med Arbetsgivarverket. Redan i början av sommaren lämnade Saco-S sin inriktning till motparten. Saco-S trycker framför allt på vikten av att förbättra arbetsmiljön och stärka medlemmarnas inflytande över de enskilda arbetsvillkoren.

Saco-S är en förhandlingsorganisation där flera förbund, bland annat SULF, förhandlar tillsammans mot Arbetsgivarverket i frågor som rör lön och anställningsvillkor.

Robert Andersson, förhandlingschef på SULF

– En viktig fråga för SULF är att förändra reglerna för olika visstidsanställningar, exempelvis vill vi ändra postdoktoravtalet så att postdoktorer inte ska kunna vara visstidsanställda längre än två år. SULF har under lång tid lyft fram problemet med att andelen visstidsanställda inom högskolan är för hög, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.

Enligt den senaste statistiken från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, saknar 28 procent av den forskande och undervisande personalen tillsvidareanställning. Doktorander ingår inte i statistiken.

– Det är därför mycket angeläget att komma tillrätta med detta problem, kommenterar Robert Andersson.

Läs mer om avtalsrörelsen på Saco:s webbplats.

Från nyhetsarkivet
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?