Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Konstruktiva samtal när SULF:s expertgrupp träffade STRUT

SULF:s expertgrupp för styrning och resurser har idag träffat delar av utredningen STRUT, styr- och resursutredningen. Vid mötet diskuterades utredningens tankar om till exempel en högskoleproposition, fyraåriga överenskommelser mellan lärosäten och regering, ett samlat anslag till forskning och utbildning, obalans mellan basanslag och externa forskningsmedel samt, inte minst, frågan om osäkra anställningar i akademin.

Nyhet
Bild på (från vänster): Anna Lundgren, Karin Åmossa, Ulf Sandström, Johan Alvfors, Henrietta Huzell, Anders Steinwall, Max Kasselberg, Carin Callerholm, Lars Olof Mikaelsson.

Från vänster: Anna Lundgren, Karin Åmossa, Ulf Sandström, Johan Alvfors, Henrietta Huzell, Anders Steinwall, Max Kesselberg, Carin Callerholm, Lars Olof Mikaelsson.

– Det var ett väldigt konstruktivt möte och utredningen uttryckte sin uppskattning för diskussionerna med expertgruppen. Det fanns mycket prata om så vi enades om ännu ett möte i slutet av sommaren. Det är oerhört positivt att utredningen sätter sig ned och för ett riktigt samtal med oss om de frågor som är av största vikt för högskolans framtid, säger Karin Åmossa, chefsutredare SULF.

Läs mer om SULF:s expertgrupp och tidigare inspel.

Fler nyheter