info

Medlemsrådgivningens telefontider vecka 11 och 12: måndag 9.00-11.30, onsdag 12.30-15.00 och fredag 9.00-11.30. Snabbaste sättet att kontakta oss är via mejl, radgivning@sulf.se.

SULF.se / Nyhetsarkiv / Nyhet /Konstruktiva samtal när SULF:s expertgrupp träffade STRUT

Konstruktiva samtal när SULF:s expertgrupp träffade STRUT

SULF:s expertgrupp för styrning och resurser har idag träffat delar av utredningen STRUT, styr- och resursutredningen. Vid mötet diskuterades utredningens tankar om till exempel en högskoleproposition, fyraåriga överenskommelser mellan lärosäten och regering, ett samlat anslag till forskning och utbildning, obalans mellan basanslag och externa forskningsmedel samt, inte minst, frågan om osäkra anställningar i akademin.

Bild på (från vänster): Anna Lundgren, Karin Åmossa, Ulf Sandström, Johan Alvfors, Henrietta Huzell, Anders Steinwall, Max Kasselberg, Carin Callerholm, Lars Olof Mikaelsson.

Från vänster: Anna Lundgren, Karin Åmossa, Ulf Sandström, Johan Alvfors, Henrietta Huzell, Anders Steinwall, Max Kesselberg, Carin Callerholm, Lars Olof Mikaelsson.

– Det var ett väldigt konstruktivt möte och utredningen uttryckte sin uppskattning för diskussionerna med expertgruppen. Det fanns mycket prata om så vi enades om ännu ett möte i slutet av sommaren. Det är oerhört positivt att utredningen sätter sig ned och för ett riktigt samtal med oss om de frågor som är av största vikt för högskolans framtid, säger Karin Åmossa, chefsutredare SULF.

Läs mer om utredningen.
Läs mer om SULF:s expertgrupp och tidigare inspel.

Från nyhetsarkivet
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?