SULF.se / Nyhetsarkiv / Nyhet /Coronaviruset – arbetsgivaren ansvarar för regler och åtgärder på arbetsplatsen

Coronaviruset - arbetsgivaren ansvarar för regler och åtgärder på arbetsplatsen

Just nu kan spridningen av det nya coronaviruset väcka oro och frågor. Vad händer om någon smittats av viruset och riskerar att ta med sig sjukdomen till arbetsplatsen?

  • Det är arbetsgivaren som har ansvar för vilka regler och åtgärder som ska gälla vid den enskilda myndigheten/arbetsplatsen.
  • Det är också arbetsgivaren som enligt Arbetsmiljölagen är skyldig att göra en riskbedömning. I riskbedömningen ingår stress och oro som en arbetsmiljöfaktor.  
  • Om du är orolig ska du i första hand kontakta din arbetsgivare och fråga vad som gäller hos er.
  • Du kan också kontakta din lokala fackliga representant för råd.

    För aktuell information om det nya coronaviruset, läs på Folkhälsomyndighetens webbplats
Från nyhetsarkivet
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?