Sök efter:

Dags att hejda urholkningen och öka basanslagen

Regeringen kommer under 2017 att tillsätta en utredning med uppdrag att lämna förslag till ett nytt system för styrning och resurstilldelning till både forskning och utbildning.

 

Nyhet

SULF har länge kritiserat det sätt som nuvarande resurstilldelningssystem slår fel. Det gäller framförallt den urholkning av resurserna till utbildningen som sker med automatik på grund av de effektiviseringskrav som finns på statlig verksamhet. Det har lett till att det saknas flermiljardsbelopp till utbildningen jämfört med när nuvarande system sjösattes 1993.

På forskningssidan har hög andel externa anslag parat med kopplingar mellan resurstilldelning och antal publiceringar lett till att alltför mycket tid går till att jaga pengar istället för ny kunskap. Att ha ett så stort beroende av externa forskningsmedel som Sverige har är ett dyrt och ineffektivt sätt att fördela pengar. En professor lägger i genomsnitt en femtedel av sin forskningstid på att söka anslag, både för sin egen lön och för andras. Sverige skulle få mer forskning för skattebetalarnas pengar om basanslagen ökades.

SULF hoppas att den kommande utredningen av resurstilldelningen kommer att adressera dessa brännande problem för kvaliteten i både forskningen och utbildningen. Vi ställer mer än gärna upp som bollplank till utredaren.

 

Fler nyheter