Den högre utbildningens frihet måste få samma grundlagsskydd som forskningens frihet har. Annars är den akademiska friheten bara halv, skriver företrädare för SULF debattartikel i Curie: Skydda högskoleutbildningens frihet i grundlagen

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}