Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Debatt: ”Stoppa Tidöpartiernas angrepp på akademin”

Nyhet

En fri akademi är nyckeln för att lösa morgondagens utmaningar. Den kraftiga politiska styrningen av utbildning och forskning är ett hot även mot demokratin. Det skriver SULF:s ordförande Sanna Wolk i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Till svd.se och hela debattartikeln.

Replik Hannes Snabb 29 april: ”Reformera utbildning är inte diktatur”

Slutreplik Sanna Wolk 5 maj: ”Orimlig politisk detaljstyrning”

Fler nyheter