Sök efter:

Den akademiska friheten hotas i Sverige - dags att agera nu

Nyhet
Mats Ericson, förbundsordförande

En fri akademi är tillsammans med en fri press och oberoende domstolar några av demokratins grundpelare. Just den fria akademin är den viktigaste utgångspunkten i det remissvar som i dagarna överlämnats till forskningsminister Matilda Ernkrans från SULF.

Styr- och resursutredningen (STRUT) avlämnade i februari sitt betänkande En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6). Nu har förbundet skickat in sitt remissvar.

SULF välkomnar Styr- och resursutredningens betänkande som är väl genomarbetat och grundat i en djup kunskap om villkoren inom akademin. Många av förslagen ligger väl i linje med de ställningstaganden som SULF:s kongresser har gjort under många år

Något som SULF trycker på i remissvaret är hur viktigt det är att värna de akademiska kärnvärdena med förstärkt akademisk frihet, utbildningens frihet, kopplingen mellan forskning och utbildning samt förstärkt kollegialitet. En fri akademi är en helt nödvändig förutsättning för att universitet och högskolor ska kunna verka som en kritisk kraft i samhället.

Mer information

Här kan du läsa hela remissvaret.

Debattartikel i Svenska dagbladet: ”Akademiska friheten hotad – dags att agera”

Fler nyheter