Sök efter:

Förhandlingskrav: Värdesätt akademiker i kommuner och regioner 

Nyhet

Nu förhandlar vi villkoren för omkring 75 000 akademiker som jobbar i kommuner, regioner och kommunala företag. SULF och AkademikerAlliansens övriga 15 medlemsförbund menar att arbetsgivarna måste erbjuda anställningsvillkor som kan locka fler akademiker till sektorn.  

Att kunna rekrytera bland annat chefer, ekonomer, jurister, kommunikatörer och forskarutbildad personal är en förutsättning för att klara det stora kompetensförsörjningsbehovet.  

En förutsättning för att man i kommuner och regioner ska kunna rekrytera och behålla den kompetens som behövs i verksamheten på kort och lång sikt är att SULF:s medlemmar upplever, att den akademiska kompetensen värdesättas av arbetsgivaren och det är därför av stor vikt att kommuner och regioners akademiker har en lön och anställningsvillkor som speglar detta, samt att man har en reell positiv löneutveckling, säger SULF:s Marielle Nakunzi, förhandlingschef privat och landstingskommunal sektor, i en kommentar. 

Läs mer på AkademikerAlliansens webb

Fler nyheter