Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Fredsplikt för SULF-medlemmar

Nyhet

SULF:s medlemmar omfattas av fredsplikt när Vårdförbundets medlemmar går ut i övertidsblockad 

Vårdförbundet har varslat om konflikt med övertidsblockad från torsdagen den 25 april. AkademikerAlliansen där SULF är ett av 16 förbund har redan tecknat motsvarande avtal med SKR/Sobona och omfattas därmed av fredsplikt. Vårdförbundet har begärt att vi förhåller oss neutrala i konflikten. Det betyder att du som medlem i SULF ska fortsätta arbeta som vanligt men inte utföra arbetsuppgifter som annars skulle ha utförts av kollega som omfattas av stridsåtgärderna. 

Fler nyheter