Sök efter:

Göteborgs universitet: lokaler evakuerade på grund av misstänkt föremål

Nyhet

Strax innan klockan åtta på tisdagsmorgonen larmades polisen efter att ett misstänkt föremål hittats i centrala Göteborg. Polis- och räddningstjänst var snabbt på plats och spärrade av ett område på 150 meter omkring föremålet. Avspärrningarna påverkar universitetets verksamhet i området och lokaler är evakuerade. Uppdatering: Misstänkt föremål på Viktoriagatan var ofarligt

Oavsett vad detta visar sig vara, är det en allvarlig situation för våra medarbetare och studenter. Vi följer händelseutvecklingen nära och vår säkerhetsfunktion står i kontakt med polisen, säger Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg i ett pressmeddelande.

Vad gäller arbetsrättsligt?

SULF får frågor av mer arbetsrättslig karaktär kring vad som gäller vid en sådan här situation har vi sammanställt följande information. Det är vår förhoppning att den är till hjälp.

Vid frånvaro som beror på den enskilde arbetstagaren, till exempel sen ankomst, så har arbetsgivaren rätt att vidta löneavdrag. I nu föreliggande fall som gäller Göteborgs universitet är förhållandena annorlunda då lokalerna har evakuerats. Polismyndigheten meddelar när avspärrningen av området har hävts.

Kommer jag få löneavdrag eftersom jag inte är på arbetsplatsen idag?

– Något löneavdrag får inte ske.

Vad innebär det att jag inte får vara på arbetsplatsen – är jag helt ledig och kan göra vad jag vill?

– Arbetsskyldigheten finns kvar vilket innebär att arbete skall utföras i den mån det rent praktiskt går att utföra. Exempel: Kan man förbereda undervisning hemifrån och inte behöver tillgång till material som finns i universitetets lokaler så kan sådant arbete utföras. Det förutsätter dock att det även i övrigt finns sådana förutsättningar.

Mina studenter undrar kring dagens inställda föreläsning – kommer den hållas vid ett senare tillfälle?

– Vid inställda lektioner och laborationer gäller följande: Studenter har en rätt att bli examinerade, om de i övrigt har fullgjort sina åtaganden. Det innebär att studenterna i normalfallet har rätt att få tillgodogöra sig den undervisning som de gått miste om genom inställda lektioner, laborationer och motsvarande.

Jag skulle undervisat idag – vad gäller för mig?

– Om en lärare vid ett senare tillfälle genomför lektioner och laborationer som blivit inställda till följd av universitetets beslut så är det fråga om övertid eller mertid om läraren redan tidigare har en tjänstgöringsplan som omfattar hela arbetstiden. Övertiden gäller i så fall den faktiskt utförda undervisningen men inte för- och efterarbete, som får förutsättas ha skett tidigare.

Jag är föräldraledig/har semester – vad gäller för mig?

– Beviljad frånvaro till exempel vård av barn, föräldraledighet, semester bryts inte av ledigheten, som innebär frånvaro från arbetsplatsen, berörs inte av universitetets beslut utan fortgår som planerat.

Läs mer om händelseförloppet på Göteborgs universitets webbplats.

Fler nyheter