Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Har du rätt lön? Ny lönestatistik

Nyhet

Ny folder med lönestatistik – har du rätt lön? SULF har sammanställt löneläget i september 2020 för några utvalda tjänstebeteckningar och arbetsområden. Statistiken gäller för doktorand med doktorandanställning, adjunkt, postdoktor, forskare, forskarassistent, biträdande lektor, lektor och professor. I lönestatistiken får du också råd om hur du förbereder och genomför ditt lönesamtal på bästa sätt. Du kommer åt lönestatistiken genom att logga in på mina sidor, se längst upp till höger på sulf.se.

Robert Andersson, SULF:s förhandlingschef statlig sektor, kommenterar statistiken:

Hur ser du på de lönenivåer som statistiken visar?
– För att högskolan ska kunna rekrytera, motivera och behålla de bästa lärarna, forskarna och doktoranderna så måste lönenivåerna vara konkurrenskraftiga. Det gäller allt från att de bästa studenterna ska välja att doktorera till att de mest framgångsrika professorerna ska vilja vara kvar inom högskolan. Vår lönestatistik och jämförelser med lönerna för andra yrken visar att vi inte är där idag och att lönenivåerna därför behöver höjas ordentligt inom högskolan. I vissa fall finns indikationer på löneskillnader mellan könen. Jag vill tydliggöra att det är lokala parter och då främst arbetsgivarna som har ansvar för att kontrollera att det inte finns osakliga löneskillnader, säger Robert Andersson.

Hur har löneutvecklingen varit för yrkesgrupperna?
- Den kollektiva löneutvecklingen mellan september 2019 och september 2020 ligger strax under eller strax över två procent för de olika befattningarna som finns med i statistiken.

Fler nyheter