Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Högskolan har klarat omställningen under pandemin

Nyhet

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har släppt en rapport om coronapandemins effekter på högskolan. I stort har högskolan klarat omställningen till distansundervisning på ett bra sätt, både undervisning och forskning har upprätthållits. Studenter och personal har dock vittnat om att de mått sämre under pandemin. Priset har varit en ökad arbetsbelastning och stora påfrestningar för många inom högskolan. Omställningen till distansstudier påskyndade utvecklingen av digitala undervisningsformer och förväntningarna på flexibilitet och tillgänglighet i utbildningen har ökat.

Doktorander och juniora forskare har drabbats hårdast visar rapporten. För dem kan pandemin ha inneburit sämre möjligheter till meritering som kan påverka karriären negativt under en längre tid.

Mer information

UKÄ fick i uppdrag av regeringen att följa upp pandemins konsekvenser för högskolan. På deras webbplats kan du läsa mer och ladda ned rapporten.

Fler nyheter