Sök efter:

Hot och hat mot forskare och lärare kartläggs

Nyhet

I samverkan mellan Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet genomförs nu en enkätundersökning om utsatthet för hot och hat bland forskare och lärare vid svenska universitet och högskolor. Enkätresultatet kommer att analyseras och presenteras i en rapport. Syftet med studien är att förbättra det preventiva arbetet och stödet till dem som utsätts. Enkäten skickas den 1 februari ut till alla yrkesverksamma SULF-medlemmar.

– Ingen ska behöva utsättas för hot och hat på jobbet. Därför vill jag be dig att svara på några riktigt viktiga frågor som vi behöver ha svar på för att kunna agera. Vi uppskattar verkligen om du tar dig tid att svara, säger Karin Åmossa, chefsutredare på SULF.

Hat och hot mot personer som arbetar med, eller på andra sätt bidrar till det offentliga samtalet är ett hot mot det demokratiska samhället. De senaste åren har ett antal fall av hat och hot, riktat mot forskare i Sverige, uppmärksammats. Medierapporteringen beskriver bland annat hat och hot mot forskare som arbetar med migration, djurförsök, genus, jämställdhet och folkhälsa. Möjligheten att delta i och att interagera med andra i samhällsdebatten har ökat, med kortare kontaktvägar och ett öppnare offentligt samtal, med lägre tröskel för deltagande. Samtidigt har det lett till en ökad risk för att utsättas för hat och hot.  Enkätstudien ska undersöka bland annat hur stor andel av de tillfrågade som utsatts, vad de har utsatts för, vilka ämnen de representerar, vilka konsekvenser hat/hot har för de utsatta, samt vilket stöd de har fått. Undersökningen är den första i sitt slag som rör forskare och universitetslärare. Den har utvecklats i dialog med forskarsamhället, samt med aktörer som genomfört liknande undersökningar i angränsande yrkesgrupper. 

Fler nyheter