Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Information till brittiska medborgare som är medlemmar i SULF

Nyhet

SULF har fått flera frågor från medlemmar som är oroliga för vad som ska hända i samband med Brexit. Regeringen har aviserat att man kommer att införa bestämmelser som gör att brittiska medborgare ska få ett år på sig att söka arbets- och uppehållstillstånd även om det inte blir ett avtal mellan EU och Storbritannien som reglerar den frågan. Avsikten är att alla brittiska medborgare som bor i Sverige ska kunna fortsätta som vanligt under det året.
När vi fått mer information och när vi vet hur det kommer gå med Brexit kan vi återkomma med mer detaljer om vad som kommer att gälla framöver.

Fler nyheter