Sök efter:

Ja till ny facklig organisering inom skolan

Nyhet

Ska den fackliga kartan ritas om för lärare inom grund- och gymnasieskolan? Den frågan har diskuterats under många år. Och nu ser det ut att bli verklighet. Detta då Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledare och Lärarförbundet låtit sina medlemmar rösta.

Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledare och Lärarförbundet har idag publicerat resultatet av sina respektive medlemsomröstningar, och det blev ett tydligt ja. Det är ett viktigt beslut eftersom det kommer att göra svensk fackföreningsrörelse starkare och vara en stark röst i skolpolitiken.

Vad betyder det här för SULF?
- Sannolikt inte så mycket. säger SULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping i en kommentar. Den nya organisationen kommer att ha mer än 300 000 medlemmar som är verksamma inom kommunal och privat sektor, medan merparten av våra 22 000 medlemmar finns på statlig sektor. Våra medlemmars frågor kring forskningens och det högre utbildningens villkor skulle riskera att försvinna bland de viktiga frågorna om ungdomsskolans utmaningar så det är inte aktuellt för SULF att ingå den nya organisationen.

Det är troligen få av SULF:s medlemmar som identifierar sig som lärare i ungdomsskolans mening. Ungefär 80 procent av SULF:s medlemmar håller på att, eller har genomgått forskarutbildning, medan de som har lärarutbildning är kanske 10 procent – och ofta har både lärarutbildning och forskarutbildning. Två tredjedelar av SULF:s medlemmar har forskning som huvudsaklig arbetsuppgift. Sammantaget har de nog litet intresse av att sluta sig till en organisation där 98 procent av medlemmarna inte är verksamma inom högskolan, och inte heller forskar.

- Men vi ska inte tro att vi kan slå oss till ro. Vi måste fortsätta vara relevanta och det naturliga valet för både nuvarande och potentiella medlemmar inom svensk högskolesektor. Samtidigt ska vi genom att teckna ett samarbetsavtal med den nya organisationen göra det fortsatt möjligt för de som så önskar att vara dubbelanslutna. Vi har sedan många år sådana avtal med både LR och Skolledarna, avslutar Git Claesson Pipping.

Fler nyheter