Sök efter:

8 mars: Jämställdhetsarbetet på lärosätena går på tok för långsamt

NyhetDen akademiska karriären är fortfarande ojämställd i Sverige. Det är fortfarande bara knappt en tredjedel, 32 procent, av professorerna som är kvinnor. Det är ovärdigt att SULF fortfarande, den 8 mars 2024, ska behöva driva kvinnofrågan inom akademin, mer än hundra år efter att kvinnor fick rösträtt i Sverige. Men vi kommer att fortsätta göra det så länge det behövs.

Men varför är ojämställdheten på universiteten ett problem? Forskare och universitetslärare är de förebilder som studenterna möter, som formar deras syn på ett jämställt samhälle – och här signaleras att det är okej att män har det bättre än kvinnor. Det finns också ett uppenbart kvalitetsproblem. Om den akademiska karriären bygger på annat än goda meriter krymper rekryteringsbasen och personer som skulle kunna bli utmärkta forskare och universitetslärare lämnas i bakvattnet. Vi riskerar att få likriktad forskning och undervisning när människor med olika bakgrund, kön och perspektiv inte får bryta sina idéer och tankar med varandra.

Arbetet med jämställdheten på lärosätena går frustrerande trögt. Det är dags för regeringen och universiteten att agera kraftfullt för att ge kvinnor och män samma förutsättningar att undervisa och forska. Jämställda universitet kan regeringen och universiteten skapa genom

- långsiktigare finansiering
- att säkerställa att kvinnor och män i praktiken arbetar under liknande belastning och arbetsbörda
- att erbjuda schyssta villkor för både kvinnor och män.

Då finns det förutsättningar för att Sverige att bli ett jämställt samhälle.

Fler nyheter