Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Kampanj om akademiska kärnvärden

Nyhet

För att lyfta de akademiska kärnvärdena har SULF gjort en minikampanj på Facebook.

Budskapen är:

  • Ingen vet var avgörande forskningsgenombrott sker. Satsa brett på forskning!
  • Demokratin behöver en fri akademi. Stärk lagskyddet för akademisk frihet!
  • Långsiktiga problem kräver långsiktiga lösningar. Satsa långsiktigt på forskning!
  • SULF:s medlemmar utbildar för framtiden idag. Stärk sambandet mellan forskning och utbildning!

Mer information

Läs SULF:s fyra krav på regeringen för en starkare forskning.

Fler nyheter