Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Karin Åmossa i referensgrupp för utredning om forskningsfinansiering

Nyhet

SULF:s samhällspolitiska chef Karin Åmossa kommer att ingå i referensgruppen för forskningsfinansieringsutredningen Fofin.
- Jag ser verkligen fram emot att ingå i referensgruppen. Det är väldigt bra att gruppen tillsammans kommer täcka in många olika aspekter relaterade till forskningsfinansiering. Jag kommer att lyfta frågor om hur forskningsfinansieringssystemet påverkar våra medlemmars förutsättningar att bedriva forskning av hög kvalitet och försöka bidra med ett inifrånperspektiv på forskares vardag. Osäkra anställningar är tyvärr något som präglar forskarkarriärer från start vilket riskerar att driva bort talangfulla personer från yrket och forskningsfinansieringssystemet är en av orsakerna till det problemet, säger Karin Åmossa.

Fler nyheter