Sök efter:

Kommentar: Moment 22 för doktorander och forskare när regeringen duckar

Nyhet

SULF kunde igår med glädje konstatera att Liberalerna lyft frågan om att undanta doktorander och forskare från det olyckligt utformade försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd (se bland annat TT:s artikel Nya krav på undantag för utländska forskare, publicerad i en mängd medier). Vi hoppas att en majoritet i riksdagen kommer att ställa sig bakom initiativet.

Ett undantag behövs så att vi kan behålla dessa högkvalificerade personer i Sverige där de kommer att bidra till högre utbildning och till forskning, både vid lärosäten och vid företag. Vi välkomnar därför att ett av riksdagens partier nu öppet deklarerar att dessa personer är viktiga för Sveriges framtida konkurrensförmåga i en alltmer kunskapsbaserad värld där vi står inför många utmaningar såsom klimatkrisen.

Mer förvånande var det att läsa Morgan Johanssons kommentar till TT. Hans förslag till lösning är att lärosätena ska anställa doktoranderna i 18 månader. Det är svårt att förstå hur han då tänker eftersom dessa personer faktiskt inte kan söka permanent uppehållstillstånd innan de först haft tillfälligt uppehållstillstånd för forskarstudier i fyra år och under den tiden försörjt sig själva. Vid den tidpunkten är de klara med sin forskarutbildning, eller i vart fall nästan klara.

Högskoleförordningen säger att en anställning som doktorand förutsätter att man är antagen till och bedriver forskarutbildning och att anställningen därför inte kan pågå långt efter examen. Menar Morgan Johansson att lärosätena ska strunta i gällande regler? Förutom att det inte är förenligt med regelverket att låta en doktorandanställning pågå så länge så undrar vi om han och regeringen är beredda att skjuta till de medel som krävs för lärosätena ska ha råd att ge sådana anställningar om regeringen samtidigt ger en öppning för det genom en ändring i högskoleförordningen. Eller ska lärosätena minska på nyantagningen av doktorander för att ha råd med detta? Vidare ska anställningar inte delas ut till vissa grupper utan sökas i konkurrens.

Vidare undrar vi om han missat att det inte räcker med ytterligare 18 månaders anställning efter de fyra första åren eftersom försörjningskravet innebär att en anställning ska vara i minst 18 månader räknat från den tidpunkt Migrationsverket fattar sitt beslut? Det innebär i praktiken att anställningen måste vara i 18 månader plus den förväntade handläggningstiden hos Migrationsverket som kan vara mycket lång. Om man därtill lägger att en ansökan inte får inlämnas tidigare än 14 dagar innan ett gällande uppehållstillstånd löper ut (de ges idag på två plus två år under de första fyra åren) så förstår de flesta med kunskaper om forskningens förutsättningar att Morgan Johanssons förslag är helt orealistiskt. I praktiken kan en tillsvidareanställning komma att krävas för att uppfylla kraven, men kanske anser Morgan Johansson att lärosätena ska börja ge doktorander sådana anställningar och inte tidsbegränsade anställningar som löper under den tid man befinner sig i forskarutbildning?

Inför ett undantag i utlänningslagen för forskare och doktorander. Och det snabbt!


Fler nyheter