Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Kontrolluppgift för skattereduktion

Nyhet

Medlemsavgiften är avdragsgill för avgifter inbetalade till och med mars 2019. Du kommer få 25 procents skattereduktion om du betalat mer än 400 kronor i medlemsavgift till SULF eller annat fackförbund under det första kvartalet 2019. Du behöver inte göra någonting för att få avdraget – vi skickar kontrolluppgifter till Skatteverket inför deklarationen.

Rätten till skattereduktion för fackföreningsavgift avskaffades förra året och det är därför bara medlemsavgifter du betalat in mellan den 1 januari och 31 mars 2019 som är avdragsgilla i din kommande skattedeklaration.

Du kan välja att undantas från skattereduktionen och då skickar vi ingen kontrolluppgift. Kontakta oss via mejl eller brev senast den 30 januari om du inte vill att vi ska skicka kontrolluppgift.

Information från Skatteverket.

Fler nyheter