Sök efter:

Kvaliteten i den högre utbildningen hotas - något måste göras nu!

Nyhet
Git Claesson Pipping, förbundsdirektör
Git Claesson Pipping, förbundsdirektör

Idag har budgetpropositionen lämnats till riksdagen. I budgetpropositionen framgår att man valt att behålla det mycket kritiserade produktivitetsavdraget* för den högre utbildningen.
– Budgeten innebär fortsatta krav på att undervisning ska bedrivas snabbare och snabbare. Sedan 2001 har SULF varnat för att produktivitetsavdraget lett till omfattande urholkning av anslagen och den kommer att fortsätta. SULF har också larmat för de mycket allvarliga konsekvenser urholkningen fått för universitetslärarna och studenterna. Genom att det fortfarande är kvar måste undervisningen effektiviseras och det leder till att studenterna får mindre undervisningstid. Kvaliteten i den högre utbildningen hotas – något måste göras nu, säger Git Claesson Pipping, förbundsdirektör på SULF.

Läs mer om urholkningen i SULF:s rapport Systemfel i kunskapsfabriken – om ersättningsbeloppen till högre utbildning.

*Produktivitetsavdraget innebär i korthet att utbildningen ska bli effektivare varje år och en procentsats dras av när anslagen räknas upp i den årliga pris- och löneomräkningen. Förutsättningarna för produktivitetsutveckling varierar mellan olika samhällssektorer. Högskolan är inte en kunskapsfabrik och kan inte följa logiken för effektivisering som används i en fabrik. Det går inte snabbare att lära nu än tidigare.

Fler nyheter