Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Med SULF:s hjälp fick underbetald doktorand rätt mot Chalmers

Nyhet
Bild på doktoranden Xin Luo framför ett högt berg med mycket växtlighet.

Doktoranden Xin Luo fick under doktorandtiden för låg ersättning. Efter disputationen krävde och fick han 180 000 kronor retroaktivt efter att SULF:s ombudsman Friedrich Heger förhandlat med Chalmers. Läs mer på tidningen Universitetslärarens webb.

 

Fler nyheter