Sök efter:

Meriteringsanställda får rätt till prövning för tillsvidareanställning

Regeringen har idag fattat beslut som ger bättre villkor för yngre forskare. Den som påbörjar en meriteringsanställning, idag ofta kallad för biträdande lektor eller forskarassistent, har från och med 1 april 2018 rätt att prövas för befordran till lektor. Anställningen kommer framöver endast kallas för biträdande lektor.

 

Nyhet

För Sveriges yngre forskare är det här ett länge efterlängtat och behövt beslut. För SULF är det resultatet av idogt arbete. Redan 28 april 2014 debatterade Thomas Strand och Jan Björklund tidsbegränsade anställningar i riksdagen. I debatten – där båda gjorde flera hänvisningar till SULF – framkom att debattörerna var eniga om att meriteringsanställningen, som regleras i Högskoleförordningen, borde ge rätt till prövning för tillsvidareanställning. Från det att det fanns en blocköverskridande samsyn tills förändringen genomförs kommer det ha gått nästan fyra år. Ibland är det tur att man inte håller andan när man väntar.

Regeringen har dessutom fattat beslut om att mer noggrant följa upp unga forskares anställningsvillkor. Regeringen konstaterar att det idag inte finns tillräckliga underlag och statistik kring unga forskares anställningsvillkor i Sverige och att bättre underlag kring stipendiefinansierade doktorander, personer med meriteringsanställningar och visstidsanställningar i högskolan behövs för att kunna följa utvecklingen på sikt och för att eventuellt vidta ytterligare åtgärder för att skapa attraktiva villkor för unga forskare.

Fler nyheter