Sök efter:

Möte med Moderaterna om migrationslagen

Nyhet

Under tisdagen medverkade SULF vid ett möte som initierats av Moderaterna för att diskutera förändringarna i migrationslagstiftningen, framförallt kring de nya kraven för permanent uppehållstillstånd, och de problem de medfört för doktorander och forskare från länder utanför EU/EES. På mötet medverkade också Saco, Svenskt Näringsliv, Kungliga vetenskapsakademien samt Migrationsverket.

Det var ett bra möte där många viktiga aspekter diskuterades, alltifrån de utmaningar vi står inför vad gäller kompetensförsörjningen inom såväl akademin som näringslivet och andra verksamheter till praktiska problem såsom långa handläggningstider hos Migrationsverket.

- Vi uppfattar att det finns en samsyn kring att Sverige måste fortsätta vara ett attraktivt land för doktorander och forskare från andra länder, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson som deltog i mötet. Dagens möte är ett steg i rätt riktning, men ännu återstår mycket arbete.

Dialogen kring hur detta ska åstadkommas behöver fortsätta och från SULF:s sida välkomnar vi fortsatt dialog med fler partier i riksdagen och med regeringen samt med Migrationsverket. Vi är efter mötet hoppfulla såtillvida att vi känner att det finns en bred uppslutning kring vikten av att Sverige ska kunna rekrytera och behålla den viktiga kompetens som dessa personer besitter. Från SULF:s sida framförde vi att det dels krävs ett undantag från försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd för dessa grupper, dels att det finns ett behov av en bredare genomgång av villkoren i stort.

SULF kommer tillsammans med Saco och Svenskt Näringsliv lämna över konkreta förslag till förändringar i lagstiftningen till Moderaterna.

Fler nyheter