Sök efter:

Nu byter SULF namn – till SULF!

Förbundet har fått ett nytt namn. Vi heter numera Sveriges universitetslärare och forskare, förkortat SULF. Det blev resultatet när de valda kongressombuden samlats elektroniskt till en extrakongress i slutet av maj. Det nya namnet ska börja användas omgående.

Nyhet
Bild på en man som pekar upp och texten Nu med ännu tydligare namn! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF.

Förkortningen SULF ska numera uttydas Sveriges universitetslärare och forskare. Skälet till ändringen är bland annat att doktorander och forskare ska känna sig ännu mer välkomna som medlemmar i SULF. Inom områdena naturvetenskap, medicin och teknik, där undervisningen ofta endast är en liten del av verksamheten, känner många sig mer som forskare än som lärare.

– Genom ett namn som lyfter fram såväl lärare som forskare är vi övertygade om att fler ska känna sig välkomna i förbundet, säger SULF:s ordförande Mats Ericson i en kommentar.

Namnbytet innebär ingen förändring i vare sig synen på universitetsläraren eller förbundets politiska ställningstaganden kring dessa. Förbundet kommer även fortsättningsvis med bestämdhet hävda att universitetslärare ska ges möjlighet att såväl forska som undervisa. 

Namnet en kongressfråga
Namnet regleras i förbundets stadga, Därför kan det bara ändras genom kongressbeslut. En stadgeändring kan till exempel ske om ändringen tas upp på två kongresser varav den ena är en ordinarie kongress. Frågan fick ett positivt beslut vid ordinarie kongress i november 2015 och så även vid den extrakongress som nu genomförts elektroniskt i slutet av maj.

– För att inte dra på oss en massa extra kostnader kommer vi fasa ut det gamla och in det nya namnet. Vi kommer fortfarande heta SULF och behålla vår logotype. De större ändringar som kommer ske är i digitala mallar för till exempel brev, power-point samt för våra nyhetsbrev, säger förbundets kommunikationschef Jon Stenbeck i en kommentar till det nya namnet.

Fler nyheter