Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Ny ordning för hantering av läkemedelsersättning

Nyhet

Från och med 2024 införs en ny ordning på det statliga avtalsområdet för inköp av receptbelagd medicin som omfattas av högkostnadsskyddet. Kostnaderna ska redovisas en gång per år senast i januari månad året efter det kalenderår när kostnaderna uppkom. Du ska styrka de kostnader du haft under 2024 och senare med ett utdrag från högkostnadsdatabasen som du finner hos E-hälsomyndigheten. Det innebär att du slipper administrera enskilda kvitton.

Observera att den nya ordningen innebär att du bara kan begära ersättning en gång per år. Därför kan det vara fördelaktigt att vänta till januari månad året efter om du inte dessförinnan nått upp till den nivå där du inte längre betalar något för dina läkemedel eller om du innan dess avslutat din anställning. I det senare fallet bör du lämna in utdraget innan din anställning har upphört. Här kan du läsa mer om hur högkostnadsskyddet fungerar.

Observera att det på vissa håll finns lokala kollektivavtal där ersättning för läkemedel ersatts av annan förmån och där kan ersättning för läkemedel fortsatt inte utges. Du kan kontakta Saco-S-föreningen på ditt lärosäte eller arbetsgivaren för mer information om hur det ser ut där du arbetar.

Övergångsbestämmelse

För de kostnader du haft under 2023 ska redovisningen ske enligt det gamla systemet, alltså de enskilda kvittona. Du kan lämna in dessa fram till den 31 mars 2024 för kostnader uppkomna under 2023.

Fler nyheter