Sök efter:

Nytt år nya villkor

Nyhet

Nya villkor för uttag av tjänstepension

Den 1 oktober 2020 ändras villkoren för uttag av den statliga tjänstepensionen för dig som är född 1987 eller tidigare och som omfattas av PA16 avdelning II. De nya villkoren gäller den premiebestämda pensionen, det vill säga den individuella ålderspensionen och Kåpan tjänste.

Läs mer på saco.se

Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 68 år

Arbetstagare ges rätt att kvarstå i anställningen till 68 år innan en arbetsgivare kan säga upp en arbetstagare utan saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande. Åldersgränserna höjs till 68 år även beträffande tidpunkten för när tidsbegränsade anställningar inte längre övergår till tillsvidareanställningar och för när särskilda regler för uppsägningstid och företrädesrätt börjar gälla. Ändringen tar vidare bort den särskilda formen för att avsluta en anställning genom ett skriftligt besked när arbetstagaren uppnår åldersgränsen, liksom den särskilda formen av visstidsanställning för äldre arbetstagare. En ytterligare höjning av åldersgränsen till 69 år sker år 2023.

 Läs mer här

Ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

Den nya lagen ska tillämpas på forskning som utförs av statliga universitet och högskolor, övriga statliga myndigheter, statliga bolag och stiftelser, kommuner och landsting, kommunala bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser samt enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina.
– Jag ser väldigt positivt på att det nu inrättas en oberoende nämnd för prövning av oredlighet i forskning och att nämndens beslut sedan går att överklaga till allmän förvaltningsdomstol. Det ökar rättssäkerheten betydligt för våra medlemmar i ärenden av det här slaget, säger Annika Wahlström, förbundsjurist på SULF.

Läs mer på svenskforfattningssamling.se

Fler nyheter