Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Nytt avtal för SULF:s medlemmar inom kommuner och regioner: Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

Nyhet

AkademikerAlliansen, som SULF tillhör, har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna och arbetsgivarparterna SKR och Sobona kommit överens om ett nytt omställningsavtal, en satsning på arbetsmiljö samt ett moderniserat pensionssystem, med höjda avsättningar.

Parterna inom sektorn har tagit fram ett paket som stärker individerna under och efter arbetslivet. Med fokus på delarna kompetens och livslångt lärande, en frisk arbetsmiljö och en god försörjning efter karriären, är både de anställda och sektorn i stort stärkt. Helheten ger förbättrade villkor för de allra flesta av medlemmarna i AkademikerAlliansens förbund.

Läs mer om den nya överenskommelsen här.

Fler nyheter