Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Oacceptabelt med sexuella trakasserier på våra lärosäten

Nyhet

Under hashtaggen #MeToo vittnar nu yrkesgrupp efter yrkesgrupp om sexuella övergrepp och trakasserier. Vi får ta del av berättelser från studenter, doktorander och anställda vid våra lärosäten. Berättelserna bekräftar att högskolesektorn inte är fri från trakasserier av det här slaget. Universitet och högskolor har redan idag ett ansvar att kartlägga förekomsten men också åtgärda och förhindra att det här förekommer.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, har kallat till sig cheferna för de myndigheter som har ansvar för universitet och högskolor, och tydliggjort för dem de har ett ansvar för att kartlägga hur vanligt förekommande sexuella trakasserier i den högre utbildningen är. Det välkomnas av SULF. För våra lärosäten måste vara en plats som är trygg för studenter, doktorander, lärare och övriga medarbetare.

  1. Gör klart för den som trakasserar dig för att beteendet är oacceptabelt och ovälkommet, och att det måste sluta. Det kan göras muntligt, skriftligt eller med hjälp av någon du litar på. Dokumentera det som hänt, till exempel genom minnesanteckningar.
  2. Om det inte hjälper, är det främst arbetsgivaren du ska vända dig till. Arbetsgivaren måste undersöka ärendet och se till att trakasserierna upphör.
  3. Kontakta din lokala fackliga organisation vid ditt lärosäte. Det inträffade kan utgöra ett brott mot diskrimineringslagen. Med tanke på preskriptionsregler bör därför kontakt tas omgående. Du hittar kontaktuppgifter här.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)” kan du läsa mer om vad som gäller vid kränkande särbehandling. Där kan du till exempel läsa i 14§ om vad arbetsgivarens rutiner ska innehålla.

Som medlem i SULF är du alltid välkommen att kontakta SULF:s medlemsrådgivning.

Fler nyheter