Sök efter:

Offentliga disputationer

Nyhet

 

Vid en del lärosäten har juristerna förklarat att det är omöjligt att ha disputationer som videokonferenser eftersom det inte gör dem offentliga (det krävs dator och internetuppkoppling för att man ska kunna delta).

Universitetskanslersämbetet, UKÄ har nu uttalat att kravet i högskoleförordningen på att disputationer ska vara offentliga kan tillgodoses vid virtuella disputationer om lärosätet erbjuder uppkopplade salar till den del av den intresserade allmänheten som saknar dator och internetuppkoppling. Därmed borde hindren för disputationer vara undanröjda.

 

Så här skriver UKÄ: UKÄ anser att det inte finns några rättsliga hinder mot att doktorander, betygsnämnder och andra deltagare vid en disputation kan närvara på distans via länk. Enligt högskoleförordningen (6 kap. 33 § andra stycket) ska en doktorsavhandling ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Att disputationen ska vara offentlig innebär att den ska vara öppen för allmänheten att ta del av. UKÄ anser att kravet på offentlighet kan tillgodoses genom möjligheten att via länk ta del av disputationen med hjälp av dator. Men universitet och högskolor kan inte utgå från att alla intresserade har sådana tekniska förutsättningar eller kunskaper att de kan ta del av disputationen med hjälp av egna datorer. Lärosätena bör därför tillhandahålla lokal med utrustning där allmänheten kan ta del av disputationen digitalt.

Mer information

Läs mer på UKÄ:s webbplats

Fler nyheter