Sök efter:

Överenskommelse om förbättrad pension för statligt anställda

Nyhet

Saco-S (där SULF ingår) har träffat en överenskommelse med Arbetsgivarverket om förbättringar i pensionsavtalet PA-16 som gäller inom det statliga avtalsområdet. I avtalsområdet ingår alla statliga lärosäten samt Chalmers och Högskolan i Jönköping. Överenskommelsen, som gäller dig som är född 1987 eller tidigare, träder i kraft den 1 januari 2024. De två viktigaste förändringarna är att

  • inbetalningarna till din pension kommer att öka genom att en inbetalning till flexpension tillkommer samt att
  • du kommer att tjäna in premiebestämd pension vid arbete fram till 69 års ålder (idag gäller 65 år).

Inbetalningen till flexpensionen kommer vara 1,5 procent av lönen för dig som är född 1966 eller senare och 0,5 procent av lönen för dig som är född 1965 eller tidigare. I gengäld kan du som är född 1965 eller tidigare även framöver ansöka om delpension från 61 års ålder. Den intjänade flexpensionen kan antingen användas för att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet eller läggas till din framtida pension som då blir högre än den annars skulle bli.

Du som är född 1988 eller senare tjänar redan in 1,5 procent av lönen till flexpension och här gällde sedan tidigare att pension intjänas fram till 69 års ålder. Genom denna historiska överenskommelse får även du som är född 1987 eller tidigare samma villkor som den yngre gruppen vad gäller premiebestämd pension.

Se Saco-S webbplats för mer information och vi kommer längre fram att återkomma med mer utförlig information kring denna överenskommelse.

Fler nyheter