Parterna på det privata området överens om fortsatta förhandlingar

Nyhet

I dag har PTK, LO och Svenskt Näringsliv enats om en avsikts­förklaring som sätter ramarna för fortsatta förhandlingar om flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Kompetens­utveckling, utökat stöd i omställning och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet är frågor som lyfts.

Parterna fortsätter förhandlingarna under hösten 2020 efter att den privata avtalsrörelsen avslutats. Avsiktsförklaringen berör i första hand den privata sektorn men kan komma att påverka hela arbetsmarknaden beroende på hur den slutliga överenskommelsen kommer att se ut.

Fler nyheter