Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Parterna på det privata området överens om fortsatta förhandlingar

Nyhet

I dag har PTK, LO och Svenskt Näringsliv enats om en avsikts­förklaring som sätter ramarna för fortsatta förhandlingar om flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Kompetens­utveckling, utökat stöd i omställning och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet är frågor som lyfts.

Parterna fortsätter förhandlingarna under hösten 2020 efter att den privata avtalsrörelsen avslutats. Avsiktsförklaringen berör i första hand den privata sektorn men kan komma att påverka hela arbetsmarknaden beroende på hur den slutliga överenskommelsen kommer att se ut.

Fler nyheter