Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Kommentar: Politisk klåfingrighet hotar arbetsmarknaden

Nyhet

Detta är Sanna Wolks kommenter på Mats Perssons debattinlägg i Svenska Dagbladet den 9 april 2024: ”Färre ska läsa fristående kurser” . Texten har tyvärr inte fått plats på SvD debatt. SULF väljer därför att själva publicera texten: 

Universiteten är inte bara en arbetsmarknadsåtgärd för att ha kurser som utbildar till befintliga yrken. Universitetsutbildning är till för att främja fritt kunskapsintag, och utbildningen ska också vara snabbfotad med tanke på den snabbt föränderliga arbetsmarknaden vi har idag. Inte minst med hänsyn till den tekniska utvecklingen och hur AI påverkar både befintliga och framtida yrken. Här har både våra studenter och universitetsanställda bättre koll på framtiden än vad våra politiker har.

Svensk högre utbildning har också under lång tid kännetecknats av att studenter ska ha möjligheten att kunna plocka ihop ett utbildningsprogram genom olika fristående kurser. Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) läser därför med bestörtning utbildningsminister Mats Perssons förslag om en hårdare styrning av högskolans utbildningsutbud. Att kortsiktigt styra mot "nyttiga" ämnen som endast rör den befintliga arbetsmarknaden är även ett allvarligt hinder för att främja näringslivet, säkerställa kompetensförsörjningen och stärka Sveriges konkurrenskraft på den globala scenen.

I dagens dynamiska arbetsmarknad krävs flexibilitet och anpassningsförmåga från både arbetsgivare och arbetstagare. Genom att erbjuda fristående kurser som vilar på en vetenskaplig grund möjliggörs en kontinuerlig anpassning till framtidsyrken för studenterna. Detta är avgörande för att Sverige ska kunna möta de utmaningar och möjligheter som framtiden innebär, och för att säkerställa att vår arbetskraft är rustad för att möta dessa.

Vi kan också främja en kultur av innovation som gynnar både näringslivet och samhället i stort genom att skapa en miljö där studenter, universitetslärare och forskare kan utforska nya idéer och utmana etablerade tankesätt. Fristående kurser erbjuder en plattform för entreprenörer och innovatörer att förvärva den kunskap och kompetens som behövs för att driva sina idéer framåt och skapa verklig förändring.

Att detaljstyra högskolan och begränsa tillgången till fristående kurser skulle vara ett allvarligt bakslag för vår ambition att vara ett attraktivt val för studenter. I stället för att inskränka studenternas möjligheter att rusta sig för den framtida arbetsmarknaden uppmanar SULF regeringen att satsa på att främja en mångfald av utbildningsmöjligheter och skapa en miljö där innovation och entreprenörskap kan blomstra. Genom att investera i våra universitet och högskolor samt uppmuntra till öppenhet och mångfald kan vi säkerställa att Sverige har välutrustade studenter och därmed förblir en dynamisk och konkurrenskraftig aktör på den globala scenen

Sanna Wolk, ordförande, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF)

Fler nyheter