Sök efter:

Regeringen föreslår förtydligande om akademisk frihet i högskolelagen

Nyhet

Regeringen har remitterat förslag ur Styr- och resursutredningen om högskolans roll för det livslånga lärandet och för att främja akademisk frihet.

SULF har länge efterlyst ett ökat lagskydd för akademisk frihet och ser därför väldigt positivt på att regeringen nu hörsammat behovet. Grunden för att vi ska kunna utveckla vetenskapen och den högre utbildningen på ett sätt som hjälper oss att lösa de problem som samhället står inför är precis som regeringen skriver ett ”fritt kunskapssökande och fri kunskapsspridning”.

Det förslag som nu har remitterats förtydligar både den akademiska friheten för forskningen och inkluderar den högre utbildningen. Med akademisk frihet avses i pm:et den individuella akademiska friheten i både forskning och utbildning.

- Förslaget om att stärka akademisk frihet är särskilt viktigt nu för att värna demokratin i efterdyningarna av pandemin. För att studenterna ska få en utbildning som vilar på den senaste vetenskapliga kunskapen måste även utbildningens frihet värnas. Att det ingår är glädjande. Vi kommer nu att nogsamt gå igenom förslagen och återkommer i vårt remissyttrande, säger Karin Åmossa, chefsutredare på SULF. Remissyttrande ska lämnas den 1 september.

Det andra förslaget i PM:et tydliggör högskolans roll för det livslånga lärandet. Som SULF skrev i  sitt remissyttrande på Struten är den kursbaserade utbildningen en förutsättning för livslångt lärande inom nuvarande system. För samhället i stort är det livslånga lärandet en viktig del i ett samhällsbygge som ger människor möjlighet att råda över sina egna liv.

Fler nyheter