Sök efter:

Regeringen fortsätter att prioritera forskningsfinansiärer på bekostnad av lärosätena

Nyhet
Diagrammet visar att obalansen mellan basanslag och externa medel ökar.

- Regeringen har i Forskningspropositionen visat att de inte har för avsikt att göra något åt problemet med obalansen mellan basanslag och externa medel. Efter en djupdykning i forskningsproppen och en analys av statens utgifter för forskning framstår det med stor tydlighet att andelen direkta anslag till lärosätena jämfört med anslagen till de forskningsfinansierande myndigheterna fortsätter att minska i stadig takt.  För att tydliggöra det faktumet har SULF tittat på hur ökningen av anslag sett ut från 2005 till 2024, säger Karin Åmossa, chefsutredare på SULF.

Med hjälp av data från SCB:s statsbudgetanalys, Budgetpropositionen och Forskningspropositionen kan SULF visa hur regering efter regering har styrt om pengar från direkta anslag till lärosätena till de statliga forskningsfinansiärerna. För forskarna och lärosätena innebär det att pengar för forskning måste ta en kostsam omväg över de statliga forskningsfinansiärerna och ett allt större beroende av externa medel.

Lärosätena har sedan länge problem med obalans mellan basanslag och externa medel. Det leder enligt lärosätena själva till att de får svårt att anställa forskande och undervisande personal på långsiktiga och trygga villkor. Den som läser texten i forskningsproppen kan se att även regeringen förstår det. Regeringen skriver till exempel att basanslag ”ger förutsättningar för lärosätena att göra strategiska forskningsprioriteringar och ta ansvar för hög kvalitet i forskningen”. SULF håller naturligtvis med om detta. Basanslag är viktiga för att ge forskningen långsiktiga förutsättningar. Trots det väljer regeringen att prioritera annorlunda. De pengar som staten satsar på forskning går i allt högre utsträckning omvägen över externa forskningsfinansiärer. Det är inget nytt och det är en utveckling som pågått under lång tid.

- Regeringen fortsätter att prioritera ner lärosätena som mottagare av FoU-medel, och det är ingenting som kommer att förändras inom överskådlig tid. SULF kan konstatera att forskningsproppen bidrar till att ytterligare öka obalansen mellan basanslag och externa medel. Hur vi som fackförbund ska hantera detta faktum kommer vi nu att sätta oss ner för att diskutera, säger Karin Åmossa.

Källa 2005-2019 SCB Statsbudgetanalys  
Källa 2020 Budgetproposition 2021, Prop. 2020/21:1, utgiftsområde 16, tabell 6:1
Källa 2021-2024 Forskningsprop. 2020/21:60, tabell 4:1

Kommande: SULF kommer under 2021 att publicera en rapport om problematiken med sjunkande andel basanslag och hur lärosätena fördelar basanslagen internt.

Fler nyheter