Sök efter:

Regeringen lyssnar på SULF: Doktorandstipendier begränsas

Nyhet

Regeringen har idag fattat beslut om ändringar av högskoleförordningen som i huvudsak innebär begränsning av möjligheten att använda stipendier som finansiering för doktorander.
Det är glädjande att regeringen äntligen lyssnat på SULF och våra argument. SULF har under lång tid agerat för att stipendier för doktorander ska avvecklas och vi välkomnar därför detta första steg mot att helt avveckla stipendier som finansieringsform, säger Robert Andersson, förhandlingschef på SULF.

Med vissa undantag ska en doktorand anställas senast när tre år innan doktorsexamen avses avläggas. Man skärper också kraven på hur stort stipendiet måste vara på så sätt att det ska motsvara den lön en anställd doktorand har efter skatt. Utbildningsbidraget för doktorander redan har avskaffats till förmån för anställning efter att först ha begränsats på motsvarande sätt som nu sker med stipendierna.

– Det är självklart att statliga myndigheter inte kan ha personer som arbetar där utan att vara anställda. Det skapar förutom ojämlikhet en rad problem med arbetsgivaransvar, skatter, försäkringar och sociala skyddsnät. Användningen av stipendier är därför också problematisk ur ett jämställdhetsperspektiv. Även om det är en bra riktning att tydligt begränsa användningen av stipendier borde man ha gått hela vägen och förbjudit all användning av stipendier som ersättning för arbete, säger Robert Andersson.

Användningen av postdoktorsstipendier är ett annat problem som också snarast behöver ses över och åtgärdas. Som läget är idag har vi ingen bra överblick över hur utbrett det är men det finns en uppenbar risk att stipendieproblematiken flyttar över från doktorandnivån till postdoktornivån. Här behövs bland annat en översyn av skattelagstiftningen.

 

Fler nyheter