Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Regeringen tillsätter utredning om socionomutbildningen

Nyhet

Nu tillsätter regeringen en utredning om socionomutbildningen i enighet med Tidöavtalet. SULF kommer att följa frågan noga. Så här skrev SULF:s ordförande Sanna Wolk i en debattartikel på DN debatt 28 oktober 2022: ”Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) har länge starkt ifrågasatt dagens system med politisk styrning av den högre utbildningen. Och Tidöavtalets detaljerade skrivningar om utbildningars innehåll och riktade forskningssatsningar ser vi som mycket illavarslande tecken på hur politikers inblandning i den högre utbildningen fortsätter.”

Fler nyheter