Sök efter:

Resolution: Vår demokrati förutsätter säkerställd akademisk frihet i de nordiska länderna

Nyhet

De nordiska fackförbunden inom högskolesektorn har vid sitt årliga möte antagit en gemensam resolution om akademisk frihet. Vid mötet i Köpenhamn deltog totalt 30 representanter från Sveriges universitetslärare och forskare, Dansk ministerförening, IDA, DJØF, Professorsförbundet i Finland, Professorsförbundet och Universitetslärarförbundet på Island, samt Forskerforbundet i Norge.

Den akademiska friheten är hotad i de nordiska länderna
Under de senaste decennierna har forskande och undervisande personal vid universitet i Norden upplevt stark press mot den akademiska friheten och det institutionella självbestämmandet. Det sker en likriktning och styrning av universitetens verksamhet utifrån ekonomiska och politiska särintressen och kortsiktig nytta. Kortsiktiga intressen dominerar och pressar den enskilde medarbetarens forskning och undervisning, något som istället kräver långsiktighet. Samtidigt hotar det kortsiktiga tänkandet forsknings-, undervisnings- och yttrandefriheten.

Likriktningen påverkar den enskilde medarbetarens forskningsfrihet, medlen för fri och bred grundforskning minskar och integrationen mellan forskning och undervisning är svårare att genomföra. Reformer inom högre utbildning, dimensionering, nedläggningar och sammanslagningar av utbildnings- och forskningsinstitutioner pågår i de nordiska länderna. Fackförbunden anser att dessa processer får konsekvenser för forskning, undervisning, personal och studenter och ansvariga politiker måste ta ansvar.

Frihet till forskning och lärande är en grundläggande förutsättning för utvecklingen av ett modernt demokratiskt samhälle. I ett kunskapssamhälle måste utbildning och forskning utvecklas på ett integrerat, innovativt, kreativt och kritiskt sätt; under förhållanden som respekterar det kollegiala medansvaret och den enskildes forskningsfrihet. Institutionell autonomi är under enorm press från politiska krafter, något som minskar den akademiska friheten och får negativa konsekvenser för forskning och utbildning. Undervisning och forskning vid universiteten ska vara universell och kunskapsbärande och inte undergrävas av dagens kortsiktiga politiska trender. Kunskapssamhället är under press från företeelser som ”fake news” och grupper i samhället som är emot demokratins regler, där fakta inte längre spelar någon roll. Bristen på akademisk frihet riskerar att bidra till auktoritära samhällen och ökad polarisering, som ersätter akademisk frihet med hård politisk kontroll och förtryck.

Fackförbunden kräver att alla de nordiska ländernas regeringar följer Unescos samt Bolognaprocessens rekommendationer om akademisk frihet och pedagogisk personal inom högre utbildning. I rekommendationerna ingår bland annat att universitet ska vara platser som präglas av yttrandefrihet, tänkande, lärande, forskning och akademisk frihet. Akademisk frihet kan inte isoleras från institutionell autonomi eller från studenters och personals deltagande i ledningen av högre utbildning. Detta förutsätter engagemang av både anställda och studenter i styrningen av universiteten.

Vi kräver att de ansvariga politikerna i Norden, i dialog med arbetstagarorganisationerna, hittar vägen till en framtida utveckling av universiteten som säkerställer yrkes- och utbildningsfrihet och kvalitet.

(översatt från danska originaltexten)

Fler nyheter