Sök efter:

Rundabordssamtal om akademins utmaningar

Nyhet

SULF samlar sektorn: Rundabordssamtal om akademins utmaningar

Idag genomförs det första av tre rundabordssamtal som syftar till att långsiktigt förbättra arbetsmiljön för forskare och universitetslärare. Det är SULF som bjudit in universitetsledningarna vid landets lärosäten för att förutsättningslöst diskutera problem och de utmaningarna som finns inom högskolesektorn.

På agendan står bland annat forskningsfinansieringen och dess konsekvenser för arbetsmiljön, hur ska vi komma tillrätta med de osäkra anställningarna och andra frågor.

- Målet med dessa samtal är att nå en större samsyn om problemen och vad som behöver göras. Vi är också glada över att så många lärosäten ställer upp och vill diskutera detta tillsammans med oss, säger SULF:s ordförande Mats Ericson.

SULF har under många år drivit frågan om ökad andel basanslag för forskning. I flera nya rapporter har vi visat på problemen som följer av obalansen mellan basanslag och externa medel. Tyvärr visar det sig att regeringen inte kommer att öka andelen basanslag i statsbudgeten. Det har blivit tydligt i och med den senaste forskningspolitiska propositionen.

- Vi hoppades att regeringens ord om värdet av basanslag skulle innebära att de påbörjade en omfördelning av pengar från de statliga forskningsfinansiärerna till lärosätena, men det har visat sig att det inte stämmer med verkligheten. Därför har vi valt att samla lärosätena och tillsammans diskutera detta och en del andra utmaningar, säger SULF:s chefsutredare Karin Åmossa.

Fler nyheter