Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Saco-S fokuserar på kompetensförsörjning inom staten

Nyhet

Saco-S, där SULF ingår, har idag överlämnat yrkandena inför höstens avtalsförhandlingar med Arbetsgivarverket. Vi fokuserar övergripande på hur staten ska bli en mer attraktiv arbetsgivare för akademiker. Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft ökar och det finns därför risk för att de medlemmar som arbetar inom den statliga sektorn inte kommer få tillräckligt många kollegor vilket i sin tur påverkar såväl arbetssituationen och arbetsmiljön för våra medlemmar som kvaliteten i verksamheterna.

Dessa problem finns även inom högskolan och får att locka fler till vår sektor är det inte minst viktigt att anställningstryggheten för lärare och forskare ökar samt att utrymme för kompetensutveckling och forskning ges till alla lärare. Våra yrkanden innehåller därför såväl villkorsförändringar som förslag till partsgemensamt arbete kring viktiga frågor såsom arbetstid, lön och arbetsmiljö.

Läs mer om yrkandena på Saco-S webbplats.

Fler nyheter