Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Saco-S vill minska tidsbegränsade anställningar 

Nyhet

Idag har Saco-S och Arbetsgivarverket växlat yrkanden inför höstens förhandlingar. En av de viktigaste frågorna som Saco-S, där SULF är näst största förbund, tar upp är att begränsa möjligheten att använda tidsbegränsade anställningar.

Robert Andersson

– SULF har under lång tid lyft fram problemet med att andelen visstidsanställda inom högskolan är för hög, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.

Enligt den senaste statistiken från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, saknar 28 procent av den forskande och undervisande personalen tillsvidareanställning. Doktorander ingår inte i statistiken.

– Det är därför mycket angeläget att komma tillrätta med detta problem, kommenterar Robert Andersson.

Saco-S vill också ändra postdoktoravtalet så att postdoktorer inte ska kunna vara visstidsanställda längre än två år. Idag är det inte ovanligt att en tidsperiod med allmän visstidsanställning varvas med anställning enligt postdoktoravtalet. Detta kallas för stapling av anställningsformer. Konsekvensen blir att postdoktorn jobbar i många, många år utan att få ett fast jobb.

Utöver detta lyfter Saco-S fram ett antal frågor som rör förbättrad arbetsmiljö för statligt anställda.

Förhandlingarna börjar under andra halvan av augusti.

Länk till yrkanden

Länk till Saco-S pressmeddelande

Fler nyheter