Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Sanna i seminarium om karriärvägar för yngre forskare

Nyhet

Förbundsordförande Sanna Wolk deltog tillsammans med utbildningsminister Mats Persson, prorektor Per Mickwitz, Lunds universitet, generalsekreterare Madeleine Durbeej-Hjalt, Medicine and Health, Vetenskapsrådet och dekan Christina Lunner Kolstrup, Sveriges lantbruksuniversitet på Future Faculty och National Junior Faculty event i Lund. De diskuterade karriärvägar för yngre forskare i Sverige.
-Att skapa hållbara karriärvägar för yngre forskare borde vara regeringens prioritering nummer ett. Idag präglas karriären av osäkerhet med tillfälliga anställningar under många år, sa Sanna Wolk under seminariet.

Du kan se en inspelning av seminariet här.

Fler nyheter