Sök efter:

Sanna Wolk i samtal om kurslitteraturens framtid

Nyhet

På Läromedelsförfattarnas stämma den 14 maj diskuterade SULF:s ordförande Sanna Wolk tillsammans med professor Christina Öberg, Karlstads universitet och VD Stefan Persson, Studentlitteratur om  "Kurslitteraturens framtid – en spaning om lärarundantaget, Open Access och villkor". På årsstämman lyfte Läromedelsförfattarna frågan om universitetslärarnas upphovsrätt.

- Universiteten hotar lärarnas kreativitet och renommé genom att aktivt kringgå det upphovsrättsliga lärarundantaget. Idag är det oerhört viktigt att alla som producerar kurslitteratur och annat undervisningsmaterial känner till sina rättigheter. Inte minst nu när universiteten genom ensidiga policybeslut försöker tillskansa material som lärarna har upphovsrätten till, säger Sanna Wolk

Liksom det inte finns någon allmän reglering i upphovsrättslagen om arbetstagares upphovsrätt, finns det inte heller någon specifik bestämmelse om lärares upphovsrätt. Utgångspunkten enligt sedvanan på universitet- och högskoleområdet är att det är läraren (inte lärosätet) som har upphovsrätten till föreläsningar, powerpoint-presentationer, övningsuppgifter, kompendier, läroböcker, artiklar och dylikt. Detta enligt det upphovsrättsliga lärarundantaget. Denna utgångspunkt gäller inte bara i Sverige, utan i de flesta europeiska länder och bland annat i USA.

- Att det förs diskussioner mellan lärarna och universiteten om att i begränsad omfattning använda lärarnas upphovsrättsliga material är en sak. Men att köra över såväl lärarna som deras fackliga förbund är verkligen oschysst. Lärarundantaget bygger på en lång sedvana som universiteten nu kör över utan varken avtalsmässig eller laglig grund. Det kommer leda till mindre kreativitet och i förläningen hota undervisningskvaliteten. Det gynnar självklart inte studenterna och deras kunskapsintag, som i förlängningen hotar vårt kunskapssamhälle, säger Sanna Wolk.

Fler nyheter