Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Sanna Wolks tal på kongressen

Nyhet

Kära kongressombud, kära SULF-medlemmar,

Jag är djupt hedrad och väldigt glad över att jag har blivit vald som ordförande för att leda SULF under den kommande kongressperioden. Stort och varmt tack för det. Jag är taggad och kommer att göra mitt allra bästa!

Utbildning och forskning ligger mig varmt om hjärtat. Det är inte bara viktigt för individen, utan också för att vi i framtiden ska kunna skapa ett ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbart samhälle där vi kan se våra barn och barnbarn i ögonen och säga att vi gjorde det som krävdes av oss! Att vi faktiskt handlade när möjligheten fanns!

SULF:s medlemmar skapar kunskap, både i forskning och i mötet med studenterna. Temat för den här kongressen har varit ”Fritt sökande efter ny kunskap”. Det är vad framtiden kräver för att vi ska kunna utvecklas och bli än bättre. Och här behövs förutsättningarna, schyssta villkor för doktorander, forskare och universitetslärare. Schyssta villkor för oss! Vi som är på jobbet för att skapa kunskap som bidrar till ett bättre samhälle!

Vi behöver inte en tillvaro som präglas av osäkerhet, jakt på pengar till vår egen lön och avslag när vi vill ta ett bostadslån hos banken. Vi behöver inte stora lass av administration som stjäl tiden från undervisning och forskning, och vi behöver inte mängder av övertid som vi inte får betalt för. Utan vi behöver bra förutsättningar!

Vi behöver flytta fram positionerna, nu. Vi behöver arbetsro, en bra arbetsmiljö och villkor som stödjer ett fritt sökande efter ny kunskap. Det är inte rimligt att vara så beroende av sina chefers välvilja att många av oss inte vågar höja våra röster om något är på tok eller om våra forskningsresultat är obekväma för kollegor, studenter, politiker eller allmänhet. Den som är rädd att förlora sitt jobb och sin inkomst kan inte på ett vettigt sätt utöva sin akademiska frihet. Och då menar jag akademisk frihet i praktiken, inte i ord. Jag pratar inte om floskler nedpräntade i en broschyr, utan den kultur som vi upplever varje dag på jobbet.

Jag är, som jag sa, hedrad över att ha fått det här uppdraget. Men jag vet också att det viktigaste arbetet inte görs i toppen av en facklig organisation, utan nära medlemmarna på deras jobb, alltså på lärosätena. Därför vill jag prioritera stödet till lokalföreningarna. Ni är superviktiga! Det är bara så vi på riktigt kan öka engagemanget hos våra lokalt förtroendevalda så att ni och era kollegor kan föra den viktiga dialogen direkt med medlemmar och presumtiva medlemmar. Jag skulle vilja att vi tillsammans kan sporra alla förtroendevalda, inte bara de som är ordföringar. Vi behöver många som är beredda att kliva fram när det krävs och vi som kliver fram ska veta att vi har stödet!

Jag vill också särskilt nämna det viktiga arbete som görs av SULF:s doktorandförening. Ni är SULF:s ansikte för den nya generationen forskare och lärare - en uppgift som inte är enkel givet att vi inte har traditionen med studerandemedlemmar som många andra fackförbund, och inte minst för att så många nya doktorander kommer från andra länder, i många fall utanför Europa. Det betyder att ni inte bara behöver vara ett ansikte utåt för SULF, utan för hela den svenska fackföreningsrörelsen med dess många och långa traditioner. Stort tack för det arbete ni gör!

Ni vet ju att jag är jurist, och många vet säkert också att jag är specialist på upphovsrätt. Jag disputerade 2006 på en avhandling med titeln ”Arbetstagares immaterialrätter”. Den behandlar bland annat rätten till universitetsanställdas forskning och undervisningsmaterial. Jag har också författat SULF-skriften ”Universitetslärares upphovsrätt”. Jag misstänker att den här kompetensen har något att göra med att jag står här idag.

Det är 15 år sen jag disputerade och jag har sen dess lyckats bli professor inom det här området. Min bedömning är att upphovsrättsfrågorna för universitetslärare och forskare är brännande heta idag, och att de ytterligare har aktualiserats i och med pandemin. Den är förhoppningsvis snart över, men kvar finns alla de frågor som har kommit upp till ytan på grund av den snabba digitala omställning som vi tvingats till och som ni har genomfört med bravur. Jag pratar naturligtvis om lärarundantaget, om lärares och forskares rätt till sitt undervisningsmaterial. Det angrips, och det är något som hotar inte minst den akademiska friheten, men i den kampen ska vi inte ge oss.

Jag hoppas på tre produktiva år framför oss där vi omvandlar vår politik till handlingar som gynnar er, medlemmarna! Jag är rätt bekväm med att vara obekväm, och det behövs när vi driver viktiga frågor för att värna universitetens oberoende ställning. Jag är inte rädd för att delta i offentlig debatt och hoppas att jag kan vara en stark röst för SULF på universiteten, hos politikerna och i media. Vi ska delta i samhällsdebatten och det vi gör ska synas utåt.

Till sist. Ni är anledningen till att jag är här. Jag är här för er!

Tack för förtroendet!

Fler nyheter