Sök efter:

Satsningar på högskolan för att mildra konsekvenserna av Covid-19

Nyhet

Idag presenterades regeringens vårbudget och vårändringsbudget. Antalet platser på sommarkurser utökas redan i sommar och till hösten tillförs pengar för fler permanenta utbildningsplatser och basårsplatser för de som behöver skaffa behörighet för vidare studier.

Förutom utbildningsplatser satsar regeringen pengar på kompletterande lärarutbildning, digitalisering, validering och MOOCs (Massive Open Online Courses). Vetenskapsrådet får också extra anslag för forskning om virus- och pandemibekämpning. Sammantaget satsas närmare 750 miljoner 2020 och drygt 860 miljoner 2021.

- Svenska regeringar har en historia av att satsa på forskning och högre utbildning i tider av ekonomisk kris, vilket har tjänat oss väl jämfört med många andra länder. Även om det naturligtvis innebär en viss anspänning för lärosäten att snabbt ställa om och bygga ut utbildningar så välkomnar SULF satsningarna på högskola och forskning, säger Karin Åmossa, chefsutredare på SULF.

Fler nyheter