Sök efter:

Seminarium 21/2: Utredningsdirektiv - nytt anslagssystem för högre utbildning och forskning?

Du kommer väl på seminariet Utredningsdirektiv – vad borde det stå i direktiven till utredning om ett nytt anslagssystem för högre utbildning och forskning?

Nyhet

Många anser att det behövs ett nytt anslagssystem för högre utbildning. Det som finns har funnits sedan 1993 och har sina brister. Ministern har avslöjat att en ny utredning, styr- och resursutredningen, ska tillsättas under 2017. Akademikerförbundet SSR och SULF bjuder in till diskussion och resonemang om hur direktiven till den nya utredningen borde se ut. Vilka är de största bristerna i det befintliga anslagssystemet? Hur skulle en ny konstruktion kunna se ut? Tillsammans skissar vi på framtiden och på vad det borde stå i direktiven.

I samband med anmälan till seminariet bjuder vi in dig som deltagare att identifiera den mest påtagliga bristen i det nuvarande systemet. Detta används sedan som underlag för den inledande probleminventeringen. Välkommen till en spännande och viktig diskussion!

Program:

Inledning
Moderator Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR
Probleminventering
Sammanfattning av enkäten
Karin Åmossa, utredningschef, SULF
Lars Haikola, fd universitetskansler o utredare
Caroline Sundberg, ordförande SFS
Jonathan Eng, ordförande, Akademikerförbundet SSRs studentråd
Reaktioner från sakkunniga och intressenter
Stämmer det här med era synpunkter? Vad skulle ni vilja tillägga? Vad är era minimikrav på direktiven?
Eva Åkesson, rektor, Uppsala Universitet
Kjell Blückert, VD Söderbergska forskningsstiftelsen och tidigare utredare

Diskussion och summering
Hur ser direktivtexten i utkast ut om vi får bestämma. Några punkter presenteras utifrån dagens diskussion.

Tid: Tisdag 21 februari 16:00-18:00 med efterföljande mingel
Plats: Hotell Continental, Vasagatan 22, Stockholm
Anmälan: bit.ly/2l4e9uR  Anmäl dig snarast – begränsat antal platser
Webbsändning

Fler nyheter