Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

SULF i Almedalen 2024

Nyhet

Under Almedalsveckan är SULF på plats i Visby och opinionsbildar om högskolefrågor.

  • SULF är medarrangör till ett seminarium, tillsammans med SFS, SUHF och SUA: 26 juni 9.10-10.10: Grundlagsskydd av akademisk frihet: Fri akademi är en grundsten i upprätthållandet av demokrati och värnandet av mänskliga rättigheter. Varken dagspolitik, intressegrupperingar eller trollfabriker ska styra vad som får forskas på eller undervisas om vid lärosätena. Därför måste akademisk frihet skyddas, värnas och främjas i grundlag. Välkommen till Skeppsbron 24, Joda Bar och kök, "VA:s arena".
  • Söker du en expert på högskolefrågor till en panel eller samtal? Eller vill du prata högskolefrågor med oss? På plats i Visby är förbundsordförande Sanna Wolk, förbundsdirektör Lars Geschwind, samhällspolitiska chefen Karin Åmossa, opinionsdrivande analytiker Jacob Adamowicz och kommunikationschef Jon Stenbeck. Hör gärna av dig till Ulrika Herstedt, uh@sulf.se, 070796 36 30.
Fler nyheter